There are no breaking news at the moment

Språkresornas popularitet har aldrig mattats av. Förr var språkresan hårt sammankopplad med ett fåtal orter i England där det engelska språket givetvis stod i fokus. Eftersom reseformens popularitet aldrig avtagit har utvecklingen gått mot ett utökat utbud och det är idag möjligt att göra en språkresa i stort sett till vilket land som helst och i syfte att lära sig vilket språk som helst.

Många har nog tänkt tanken att det skulle vara bra att lära sig ett nytt språk eller förbättra kunskaperna inom ett som man har lärt sig. Visst kan man göra det på hemmaplan. Det finns ett oändligt antal kurser och ett jättelikt utbud av olika skolor som bedriver språkundervisning för vuxna. Det bästa är dock alltid att lära sig ett språk i en miljö där den som lär sig också tvingas använda det i vardagliga situationer. För den som har möjlighet utgör språkresan ett fantastisk tillfälle att både uppleva en annan kultur på nära håll och lära sig ett nytt språk samt skaffa både vänner och minnen för livet.

Språkresor – inte bara England

Att England eller andra engelsktalande länder alltid legat högt i popularitet för språkturister är inte så konstigt när man tänker på att det engelska språket länge varit obligatoriskt i undervisningen inom den svenska skolan. Länge erbjöds sedan “endast” tyska eller franska som alternativ när det var dags att lära sig ett tredje språk. Detta gjorde visserligen resor till tysk-, eller fransktalande länder populära men det gjorde inte utbudet av resmål för språkresor större. Sedan det blivit möjligt att i Sverige välja i stort sett vilket språk som helst som tredjespråk i skolan har givetvis efterfrågan på språkresor till andra länder ökat och det är idag möjligt att göra en språkresa till i stort sett vilket land som helst.

Kombinationen av lärande och ny kultur gör reseformen unik

En språkresenär kommer ofta mycket närmare det vardagliga livet i det land som denne besöker. Ju fler situationer där språkresenären tvingas att använda sitt nya språk, desto bättre. Förutom att man förväntas interagera med lokala invånare kommer studenterna varandra väldigt nära på språkresor vilket gör att man förutom ett nytt språk även har ryggsäcken full av minnen som räcker livet ut när man kommer hem.

Språkkunskaper gör det både lättare och roligare att resa

Den som behärskar flertalet språk har helt andra nycklar till den övriga världen än den som bara behärskar sitt eget språk. En reseupplevelse förgylls alltid av den kontakt du får med den kultur som du besöker. Den som inte behärskar något annat språk än tillexempel svenska kommer att upptäcka en helt ny värld när denne sedan får de språkverktyg som saknats. Men även på resmål där man klarar sig med engelska kan upplevelsen förhöjas rejält om man även talar det lokala språket. Talar man spanska kan man delta i en mexikanska diskussion på ett helt annat sätt än om någon behöver översätta allt som sägs. På samma sätt underlättar tyska eller franska när du turistar inom Europa. En språkresa kan vara det perfekta sättet att tillgodogöra sig kunskap man saknar och samtidigt ha väldigt roligt.